Börje Spong Business Consulting AB är ett konsultföretag som är inriktat på tjänster i samband med att företag förändras. Förändringar kan aktualiseras både på grund av marknadsförändringar och egna planer. I båda fallen krävs en pricksäker analys och snabba åtgärder. Vi har gedigen erfarenhet av omstruktureringar såväl inom företagsledning, försäljning och produktion, förvärv och avyttringar av företag som strategisk planering och kalkylering. Vi har också ett brett nätverk av kompetenser som snabbt kan kopplas in vid behov. Nedan framgår en del av de tjänster vi erbjuder våra kunder. Kontakta oss gärna för ett sammanträffande och en diskussion om just ditt behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Börje Spong

Business Consulting AB

Tel: +46 735 01 08 88

E-post: borje.spong@tele2.se


Konsult

 

 

                                  Börje Spong

  • Civilekonom HHS i Stockholm
  • Stålindustrin, koncerncontroller och ekonomichefsbefattningar
  • Posten, chef koncerncontroller
  • Posten, chef Mergers & Acquisitions
  • Managementkonsult
  • Telgekoncernen, Ekonomidirektör

 

 

 

 

Börje Spong

Business Consulting AB